Wymiary i bezpieczne odległości

Posadowienie urządzenia nie powinno być dalej niż długość króćca od pieca do ściany komina, wlotu ciągu kominowego. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe należy zachować bezpieczne odległości przy montażu pieca dla ścian bocznych to 60 cm ściana przednia 150cm od przedmiotów i materiałów palnych. Ściana tylna pieca powinna być izolowana izolacją termiczną o wartości – λ20 = 0,038 W/mK i grubości min 5 cm z zachowaniem dodatkowej odległości 5 cm pustki powietrznej, dotyczy to posadowienia zarówno dla budownictwa murowego, drewnianego oraz szkieletowego. Dla budownictwa szkieletowego i drewnianego izolacja jest bezwzględnie wymagana. W budownictwie murowym izolacja zapobiega niechcianym ogrzewaniem ściany i szybszym wychłodzeniem pieca przez odbiór ciepła.

 wymiary pieca szamotowego

 

wymiary pieców szamotowych

wymiary piec szamotowy

wysokość pieca szamotowego

 

 

Wszystkie wartości i parametry izolacji mogą być powiększone w zależności od indywidualnych warunków istniejących w miejscu zabudowy jak i upodobań użytkownika. Parametry pieca w formie skróconej przedstawia tabliczka znamionowa w instrukcji obsługi i montażu. Izolację mogą stanowić wszelkie materiały miękkie i twarde wykorzystywane w budownictwie oznaczone klasyfikacją ogniową – „wyrób niepalny” o podanym wyżej współczynniku przewodzenia ciepła.

  

TermoKaust ® – Akumulacyjne piece szamotowe

Adres i siedziba:

Hryniewicze 3B

15-378 Bialystok

NIP 966-134-14-58

Marketing i dział techniczny:

kom. +48 663 203 082

mail: krzychu@termokaust.pl

skype: termokaust

Biuro czynne:

Pn-Pt: 8:00-16:00

Sob-Nd: Nieczynne

Zamówienia i relizacja:

tel. 85 747 49 80

fax. 85 747 49 81