FAQ

FAQ

1. Certyfikaty i badania

Ogrzewacze i piece akumulacyjne w Polsce tak jak i w całej Unii Europejskiej podlegają normie PN-EN 15250:2009. Norma ta wyznacza szereg warunków do spełnienia przed otrzymaniem certyfikatu (CE) Piec TermoKaust oczywiście posiada w swoich dokumentach potwierdzenie uzyskania tego certyfikatu, oraz świadectwo zgodności z nora BImsChV v.2

Dodatkowo piec spełnił wymagania bardzo rygorystycznej normy DIN Plus. 

 

2. Czym najlepiej obudować piec TermoKaust

To najczęściej zadawane nam pytanie przez Państwa. Urządzenie zostało stworzone i obliczone na zabudowę kaflami ceramicznymi z kilkucentymetrową przerwą dylatacyjną pomiędzy ścianą pieca i ceramiką. Zabudowa kaflowa nie wyklucza oczywiście stosowania innych okładzin, ale nadmieniamy, że zmienią one charakterystykę grzewczą i sposób użytkowania pieca. 

Piec TermoKaust jest zaprojektowany jako piec kaflowy, może być oczywiście samoistną jednostką grzewczą, ale ze względów na właściwości szamotu i obudowy kaflawej powinien być obudowany ceramiką kaflową. 

 

3. TermoKaust - piec, palenisko szamotowe, masa akumulacyjna

Każde z tych określeń jest prawdziwe dla naszego urządzenia. Prawidłowa nazwa, według normy polskiej i europejskiej brzmi „Akumulacyjny ogrzewacz pomieszczeń mieszkalnych” krótko mówiąc piec ceramiczny, szamotowy, kaflowy.

Ceramika szamotowa i kaflowa, zawsze kojarzy się nam z akumulacją ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych.

Potrójna funkcja urządzenia to właśnie brak jednoznacznej klasyfikacji i identyfikacji pieca wśród innych urządzeń na rynku. Tutaj objawia się nasza innowacyjność, która poprzez moduły szamotowe czyni konstrukcję powtarzalną i zawsze taką samą po złożeniu.

Efekt grzewczy jest stały, przewidywalny do przygotowania opału w sezonie. Złożenie odbywa się zawsze w tej samej konstrukcji kanałów i komór. Wymaga oczywiście staranności wykonania prac montażowych.

TermoKaust pełni w swojej postaci trzy zadania konstrukcyjne w technice grzewczej i tak powinien być postrzegany.

 

4. Wielkość pieca, moc a typoszereg?

Podział pieców na różne gabaryty i moce jest dość trudny w ogrzewaczach akumulacyjnych. TermoKaust ® jak wcześniej pisaliśmy jest masą i paleniskiem czyli gotowym piecem z wystrojem kominka poprzez szybę i widok ognia. Masa akumulacyjna ujęta w naszym piecu odpowiada średnim wartościom gromadzenia energii cieplnej w szamocie i oddawaniu jej do pomieszczeń o typowych kubaturach które stanowią dzisiejsze standardy w budownictwie energooszczędnym i wynosi 80-100 kg masy pieca na 1kg drewna przeznaczonego do spalenia.

Na ten sam kilogram drewna dodamy do masy pieca jeszcze zaprawę i kafle, które biorą udział w akumulacji i robi się około 120kg masy na 1kg drewna. Z punktu widzenia gromadzenia energii, masa powinna być jak największa. W materiałach akumulacyjnych  wzrasta również i opór. Należy więc wybrać jak najlepszy współczynnik, nazwaliśmy go, „wygody użytkowania” i stworzyć zależność praktyczną, wielkości paleniska, jego powierzchni, masy grzewczej, ilości paliwa i zestawić z zapotrzebowaniem na komfort użytkowania i pozyskania ciepła w określonym czasie.

To zapotrzebowanie pomieszczenia i Państwa preferencje decydują o sposobie użytkowania i pozyskania energii cieplnej z pieca. Wielkość, ciężar naszego pieca jest odpowiednia dla średnich pomieszczeń w dzisiejszych salonach domów jednorodzinnych. Palenisko jest odpowiednie do spalenia porcji drewna w określonym cyklu i czasie. Przyjęliśmy że zapotrzebowanie Państwa pomieszczeń to 40W/m2 przy minus16 st.C na zewnątrz. Według takich danych zapotrzebujemy opał na zimę. W średnich wartościach temperatur te dane zawsze działają na naszą korzyść i w rzeczywistości potrzebujemy mniej. Są jednak okresy zimna w których urządzenie musi sobie poradzić z ogrzaniem nas, dlatego jego parametry liczy się w taki sposób. Średnia temperatura w Polsce w sezonie grzewczym to 3-5 st C. Z naszego pieca uzyskujemy ponad 40kWh (akumulacyjna wartość znamionowa ze startu zimnego pieca) energii cieplnej spalając 11 kg (kosz) drewna w ciągu 3h i 12h akumulacji, czyli możemy przyjąć że pozyskaliśmy 3,3 kW/h średnio. W pierwszych godzinach i wyższych temperaturach nagrzania będzie o wiele więcej, pod koniec mniej.

Pokrywamy w ten sposób energią około 80 m2 naszego pomieszczenia. W praktyce wygląda to różnie, zależy to od wielu czynników, rodzaju podłóg, czy jest aneks kuchenny czy nie, czy wietrzymy często i jaka jest wentylacja w domu. Każdy przypadek będzie różny, przez to będzie różne zużycie drewna u klienta. Na przykładzie naszego użytkowania pieca TermoKaust® mogę po paru latach prawidłowej eksploatacji wyznaczyć max powierzchnię na 90 m2 otwartego salonu w domu energooszczędnym. Dotyczy to oczywiście grzania ciągłego.

Wracając do różnych rozmiarów, wielkości i mocy pieca.

Ogólnie, typoszereg wprowadza różnice w mocy, wyglądzie zewnętrznym i wykończeniu urządzeń.

W naszym piecu wystrojem zewnętrznym są kafle i każda obudowa jest niepowtarzalna. Palenisko i warunki spalania i co zasługuje na uwagę, powtarzalność osiąganego celu grzewczego jest stałe.

W piecach moc jest „tworzona” w czasie i gromadzona, „ładowana” do masy. Włożymy więcej drewna, zmarnujemy w gwałtownym spalaniu dużo energii, włożymy za mało, nie będzie wystarczającej temperatury do dobrego przenikania ciepła do masy. Tutaj ważnym parametrem jest ruch strumienia spalin który na swojej drodze przekazuje energię cieplną do ścian i powinien wynosić 1,5 m/s. w ogrzewaniu akumulacyjnym czyli piecowym. Przy takiej prędkości gazów, ciepło jest korzystnie przekazywane do masy w niezaburzonym przepływie.

W nowoczesnym zduństwie i konstrukcji pieców należy na to zwracać uwagę.

Drugim parametrem utrzymania energii w piecu jest temperatura na wylocie, ale ważniejsza jest w kominie i powinna wynosić ok160oC. Większe moce palenisk to większe kominy, gwałtowne spalanie, i szybki wzrost prędkości gazów a to z kolei wzrost oporów przepływu w kwadracie, stąd tak duże średnice wylotów we wkładach kominkowych i ich stosunkowa niska moc grzewcza, niestety tylko konwekcyjna. Pojedyncza szyba w drzwiczkach, powoduje raczej wychłodzenie temperatury wewnątrz i pogorszenie prawidłowego spalania, to obserwujemy przy tańszych wkładach.

Dobowy cykl grzewczy powinien przebiegać w podobny sposób, aby ciepło resztkowe z poprzedniego palenia było odczuwalne. Ciągła eksploatacja w sezonie powoduje że widzimy pozytywne efekty w bilansie kosztów na koniec okresu grzewczego. Moc urządzenia przypisana jest zawsze do kubatury pomieszczeń które chcemy ogrzać. W praktyce będzie to mniej lub więcej drewna do spalenia.

Tutaj nasz typoszereg i różne moce, gabaryty tworzą się same w jednym urządzeniu.

Eksploatując piec TermoKaust mamy zawsze możliwość swobodnego panowania nad otrzymywaną energią, a co najważniejsze przy dużej bezwładności.

5. Rekuperacja i dostarczanie powietrza do pieca?

Ceny energii w dzisiejszych czasach są już na poziomie szokującym i coraz częściej Państwo szukacie nie tylko dobrych urządzeń, ale też rozwiązań żeby jak najmniej tracić tej energii. Tak powinno być i tutaj popieramy wszystkich decydujących się na kontrolowany system napowietrzania z odzyskiem ciepła tzw. rekuperacja.

W domach szczelnych nierzadko już pasywnych powietrze a zwłaszcza świeże chłodne, bierze czynny udział w bilansie cieplnym. Ograniczenie jego niskiej temperatury staje się normą w budowie nowych domów i systemów grzewczych.

Do spalania paliw drzewnych, powietrze jest potrzebne w dużych ilościach. Stąd częste pytanie jak bilansować zużycie powietrza przez piec TermoKaust?

Teoria mówi o dostarczeniu do spalania 1kg drewna 4 m3 świeżego powietrza. Ponieważ nic nie dzieje się w warunkach idealnych to z komory spalania część tego powietrza ulatuje do komina, więc z tego powodu powiększono tą ilość o 2,5 razy. Przyjmujemy 10m3.

Różnica ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a wnętrzem komory wymusza zawsze ruch powietrza który nazywamy potocznie ciągiem kominowym, więc można powiedzieć że piec sam pobiera sobie tyle powietrza ile potrzebuje. Do nas należy w takim przypadku zabezpieczenie tej ilości na potrzeby spalania drewna w odpowiednim czasie. Dotyczy to mechanicznych systemów nawiewowych które pilnują w sposób automatyczny ile i kiedy.

Świeże powietrze to podstawa spalania ale najlepiej jeżeli jest ciepłe, aby brało udział w spalaniu, musi również się ogrzać, więc pobrać energię, a jej zawsze szkoda zwłaszcza w palenisku. Najlepszym rozwiązaniem technicznym jest pobieranie powietrza z czerpni ziemnej wybudowanej specjalnie do tych celów od strony południowej domu. W tym przypadku powietrze zimne, mroźne ogrzewane jest przez ziemię do plusowych temperatur. Dobrym rozwiązaniem również jest zaciąganie powietrza z piwnicy, powietrze może mieć wtedy nawet kilkanaście stopni.

Jeżeli jest niemożliwe żadne z tych rozwiązań pozostaje nam nawiew klasyczny z podłogi pomieszczenia, ale jednocześnie uwzględniony w czasie spalania w nawiewie mechanicznym. Czas spalania wsadu drewna ok 3h, później oczywiście zamykamy obowiązkowo przepustnicę powietrza na czas akumulacji ciepła i grzania.

6. Czyszczenie i obsługa pieca?

Wielu użytkowników pieców kaflowych w naszych wieloletnich kontaktach narzekało że wyczystki (korki) wystające z płaszczyzny kaflowej pieca nie za bardzo komponują się w dzisiejszych wnętrzach. Nie widać ich w piecu TermoKaust ! Dzisiaj z satysfakcją odpowiadamy gdzie one są.

Na pewno nie ma ich na zewnątrz pieca i obudowy kaflowej. Często też dochodziło przez to do braku prawidłowego zamknięcia przez użytkowników.

Każdy piec kaflowy, jego wnętrze, należy regularnie kontrolować a w razie potrzeby czyścić.

Gwoli wyjaśnienia musimy w tym miejscu przytoczyć taką prawdę, że jeżeli będziemy prawidłowo palić właściwym drewnem i stosować się do wskazówek producenta, nie będziemy mieli z czyszczeniem żadnych problemów. Piec jest tak skonstruowany że na swojej drodze przechodzenia spalin potrafi wypalić prawie wszystkie cząstki stałe co pokazują wyniki emisji.

Szybkie gromadzenie się sadzy w piecu, jest wynikiem niewłaściwego palenia, niewłaściwym drewnem. W początkowej fazie, przy rozpalaniu ziemnego pieca, widać to bardzo dokładnie, gdzie jeszcze nie ma dobrych warunków do spalania. Czyste palenisko szamotowe pokrywa się czarną sadzą, po krótkim czasie rozgrzania osad znika wypalając się bez reszty. Za wypalenie się do końca sadzy odpowiedzialna jest temperatura. W dziale (Porady) i w zakładce (Paliwo) opisujemy wszystkie zjawiska towarzyszące złemu i dobremu spalaniu.

Różne uwarunkowania i sposób używania paleniska powoduje jednak gromadzenie się niedopalonych osadów w piecach. Z reguły miejscami gdzie występuje ich nadmiar jest zakręt kanału, kolano, zwrot biegu spalin, lub zbiorcza komora opadowa. Konstrukcja pieca TermoKaust jak wszystkie piece, jest przygotowana na takie ewentualności i posiada swobodny dostęp do dokonania czynności serwisowych i kontrolujących.

W podłodze paleniska jest żeliwny korek, osadzony na sznurze termoizolacyjnym, który można podważyć i wyjąć. Po otwarciu mamy dostęp do komory zbiorczej opadających spalin i wyloty wszystkich czterech kanałów opadowych z góry pieca. Dodatkowo mamy dostęp do otworu króćca połączeniowego z kominem. Czyszczenie polega na okresowym odkurzaniu sadzy, po wcześniejszych udrożnieniu szczotką kominiarską kanałów. Dostęp do górnej partii pieca jest możliwy w sklepieniu paleniska przez włożenie ręki w celach kontrolnych a jeżeli zachodzi potrzeba to odkurzeniu mechanicznym sadzy.

Można jednocześnie stosować środki ogólnodostępne do wypalania sadzy w piecach i kominkach, używając ich zgodnie z załączoną instrukcją.

7. Trwałość pieca?

TermoKaust jest konstrukcją bardzo trwałą, zbudowaną z materiałów trudno zniszczalnych: szamot, żeliwo i stal. Prawidłowy montaż pieca i obudowy powinien wystarczyć na kilkadziesiąt lat - może więcej! To użytkownik decyduje jak trwały będzie ten piec.

Przytoczmy, czego nie wolno na pewno robić aby zachować wieczną trwałość:

 • domykać na siłę niewymiarowo pociętych polan drewna
 • układać powyżej zalecanej wysokości drewna w komorze
 • wrzucać drewna do komory!
 • dokładać drewna ze śniegiem
 • palić drewnem mokrym, świeżym, niesezonowanym
 • palić drewnem odpadowym pokrytym farbami i lakierami itp.
 • spalać inne paliwo niż drewno opałowe
 • rozgrzewać piec ponad zalecane temperatury
 • przestawiać piec po montażu

 • rozkręcać i wyjmować elementy pieca
 • gasić ogień w piecu wodą!
 • rozpalać benzyną

Piece na drewno budujemy również w trosce o nasz portfel, drewno świeże, nie tylko brudzi nam piec i komin, daje o połowę mniej energii. Prosimy to uwzględnić w swojej eksploatacji naszego pieca.

TermoKaust ® – Akumulacyjne piece szamotowe

Adres i siedziba:

Hryniewicze 3B

15-378 Bialystok

NIP 966-134-14-58

Marketing i dział techniczny:

kom. +48 663 203 082

mail: krzychu@termokaust.pl

skype: termokaust

Biuro czynne:

Pn-Pt: 8:00-16:00

Sob-Nd: Nieczynne

Zamówienia i relizacja:

tel. 85 747 49 80

fax. 85 747 49 81