W pierwszym okresie po budowie pieca nie należy doprowadzać do nadmiernego rozgrzewania masy szamotowej.

Piec szamotowy APSz-12w jest urządzeniem stałopalnym z zamkniętą komorą spalania.

Po czynnościach związanych z rozpalaniem można ułożyć w nim zasadniczą porcję paliwa przeznaczoną do spalenia. Zasypu właściwej porcji paliwa dokonujemy w trakcie palenia się ognia w palenisku. Polana drewna liściastego o długości do 25 cm i średnicy 20-30 cm, należy ułożyć w poprzek paleniska w przeznaczonej ilości do spalenia całkowitego. Cykl spalania paliwa trwa ok.3 h dla zasypu nie przekraczającego 11,8 kg w kilku zasypach częściowych (w tym 1 kg drewna drobnego jako rozpałka) ułożonych w poprzek, nie wyżej niż 25 cm, licząc od powierzchni dna paleniska. Porcja paliwa w zależności od tempa spalania i dopływu powietrza wystarcza na wydzielenie i zakumulowanie odpowiedniej ilości ciepła przez masę pieca, pomniejszona jest o wartość ciepła resztkowego w następnych cyklach. Zwiększenie ilości paliwa i zasypów może spowodować nieekonomiczną pracę i spadek sprawności urządzenia.

Moc cieplna wynikająca z akumulacji w masie jest przypisana dla odpowiedniej ilości i jakości paliwa (tabela). Właściwości akumulacyjne pieca objawiają się po spaleniu paliwa i wygaśnięciu ognia, jego średnia wartość temperatury na powierzchni spada do połowy w czasie 11,5 h, a do 25% w czasie 19 h.

W praktyce oznacza to że kolejne zasypy mogą być dozowane w zależności od stopnia wychłodzenia masy akumulacyjnej. Statyczne i powolne rozładowanie się pieca szamotowego powoduje dużą elastyczność i wygodę w użytkowaniu, nie zachodzi konieczność dokładania paliwa na czas i nie następuje nadmierne wychłodzenie pomieszczeń.

TermoKaust ® – Akumulacyjne piece szamotowe

Adres i siedziba:

Hryniewicze 3B

15-378 Bialystok

NIP 966-134-14-58

Marketing i dział techniczny:

kom. +48 663 203 082

mail: krzychu@termokaust.pl

skype: termokaust

Biuro czynne:

Pn-Pt: 8:00-16:00

Sob-Nd: Nieczynne

Zamówienia i relizacja:

tel. 85 747 49 80

fax. 85 747 49 81