plenderu

Witamy na stronie systemu TermoKaust ®

...urządzenie budowane w tym systemie jest modularną zabudową pieca szamotowego, paleniskiem i  masą akumulacyjną w okładzinie kaflowej, łączącą w sobie wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Posiada Certyfikat Europejski i wzorowe wyniki emisji spalin, zgodnie z ekologicznymi warunkami eksploatacji. Spełnia wymagania normy europejskiej PN-EN 15250:2009 zgodny z DIN Plus oraz spełnia wymagania ustawy o redukcji emisji spalin BImSchV. Produkt polski, posiada patent RP.

 

Wymiary i bezpieczne odległości

Posadowienie urządzenia nie powinno być dalej niż długość króćca od pieca do ściany komina, wlotu ciągu kominowego. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe należy zachować bezpieczne odległości przy montażu pieca dla ścian bocznych to 60 cm ściana przednia 150cm od przedmiotów i materiałów palnych.

Ściana tylna pieca powinna być izolowana izolacją termiczną o wartości – λ20 = 0,038 W/mK i grubości min 5 cm z zachowaniem dodatkowej odległości 5 cm pustki powietrznej, dotyczy to posadowienia zarówno dla budownictwa murowego, drewnianego oraz szkieletowego. Dla budownictwa szkieletowego i drewnianego izolacja jest bezwzględnie wymagana. W budownictwie murowym izolacja zapobiega niechcianym ogrzewaniem ściany i szybszym wychłodzeniem pieca przez odbiór ciepła.

Wszystkie wartości i parametry izolacji mogą być powiększone w zależności od indywidualnych warunków istniejących w miejscu zabudowy jak i upodobań użytkownika. Parametry pieca w formie skróconej przedstawia tabliczka znamionowa w instrukcji obsługi i montażu. Izolację mogą stanowić wszelkie materiały miękkie i twarde wykorzystywane w budownictwie oznaczone klasyfikacją ogniową – „wyrób niepalny” o podanym wyżej współczynniku przewodzenia ciepła.

Wszelkie techniczne i szczegółowe wyniki badań laboratoryjnych oraz parametry z nich wynikające są w posiadaniu producenta i mogą być okazane na życzenie użytkownika lub projektanta w formie kserokopii, wyłącznie na użytek własny.

   

©TermoKaust.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Promocja UE