plenderu

Witamy na stronie systemu TermoKaust ®

...urządzenie budowane w tym systemie jest modularną zabudową pieca szamotowego, paleniskiem i  masą akumulacyjną w okładzinie kaflowej, łączącą w sobie wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Posiada Certyfikat Europejski i wzorowe wyniki emisji spalin, zgodnie z ekologicznymi warunkami eksploatacji. Spełnia wymagania normy europejskiej PN-EN 15250:2009 zgodny z DIN Plus oraz spełnia wymagania ustawy o redukcji emisji spalin BImSchV. Produkt polski, posiada patent RP.

Montaż pieca przeprowadzamy zgodnie z zaleceniami Instrukcji montażu

 

Posadowienie pieca

Instalację akumulacyjnego pieca szamotowego z uwagi na jego masę (960 kg), należy dokonać na powierzchni odpowiedniej nośności. W razie zbyt małej nośności wymagana jest konsultacja z architektem lub zastosowanie odpowiedniej płyty rozkładającej nacisk na większą powierzchnię. Piec zajmuje ok. 0,5m2 , należy również zwrócić uwagę na dodatkowy nacisk powierzchniowy okładziny kaflowej.

Stabilność podłoża, podstawy montażowej, dokręconych śrub oraz poziomu montażu nie powinna budzić wątpliwości dla zachowania prawidłowej, wieloletniej eksploatacji.

 

Podłączenie pieca do komina

Czynności podłączeniowe należy wykonać na etapie budowy warstwy nr I i II. Przyłączenie pieca do komina następuje po dołączeniu do króćca pieca rury łączącej z kominem (stalowa rura spalinowa prosta lub tzw. kolano skrętne). Połączenie rurami powinno być możliwie jak najkrótsze z uwagi na wartości ciągu i estetykę wykonania. Po podłączeniu urządzenia nie należy dokonywać regulacji i poziomowania płyty montażowej.

 

Doprowadzenie powietrza

Przygotowana płyta montażowa wraz z redukcją kanału powietrznego powinna być podłączona do zasilania powietrzem świeżym doprowadzonym z zewnątrz pomieszczenia. Najlepsze efekty uzyskuje się doprowadzeniem z czerpni powietrza w taki sposób aby nie było zbyt wilgotne i zimne a jednocześnie wstępnie ogrzane. Przepustnica powietrza powinna pracować tylko w dwóch położeniach „Z” - zamknięta i „O” - otwarta. Z powodu bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wlotów lub kratek kanałowych przed zapychaniem jak również przed dziećmi i zwierzętami.

 Złożenie wszystkich elementów pieca w całość zgodnie z dokumentacja rysunkową i podłączenie króćca do komina kończy działania montażowe. Z uwagi na dużą zawartość wilgoci w zaprawie, bryła pieca powinna być osuszona samoistnie przez dłuższy czas, uzależniony od panujących w pomieszczeniu warunków. Należy przeprowadzić kontrolę powstałych fug pomiędzy modułami,  jeżeli występują ubytki, uzupełnić je tą samą zaprawą.

©TermoKaust.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Promocja UE