plenderu

Witamy na stronie systemu TermoKaust ®

...urządzenie budowane w tym systemie jest modularną zabudową pieca szamotowego, paleniskiem i  masą akumulacyjną w okładzinie kaflowej, łączącą w sobie wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Posiada Certyfikat Europejski i wzorowe wyniki emisji spalin, zgodnie z ekologicznymi warunkami eksploatacji. Spełnia wymagania normy europejskiej PN-EN 15250:2009 zgodny z DIN Plus oraz spełnia wymagania ustawy o redukcji emisji spalin BImSchV. Produkt polski, posiada patent RP.

W pierwszym okresie po budowie pieca nie należy doprowadzać do nadmiernego rozgrzewania masy szamotowej.

Piec szamotowy APSz-12w jest urządzeniem stałopalnym z zamkniętą komorą spalania.

Po czynnościach związanych z rozpalaniem można ułożyć w nim zasadniczą porcję paliwa przeznaczoną do spalenia. Zasypu właściwej porcji paliwa dokonujemy w trakcie palenia się ognia w palenisku. Polana drewna liściastego o długości do 25 cm i średnicy 20-30 cm, należy ułożyć w poprzek paleniska w przeznaczonej ilości do spalenia całkowitego. Cykl spalania paliwa trwa ok.3 h dla zasypu nie przekraczającego 11,8 kg w kilku zasypach częściowych (w tym 1 kg drewna drobnego jako rozpałka) ułożonych w poprzek, nie wyżej niż 25 cm, licząc od powierzchni dna paleniska. Porcja paliwa w zależności od tempa spalania i dopływu powietrza wystarcza na wydzielenie i zakumulowanie odpowiedniej ilości ciepła przez masę pieca, pomniejszona jest o wartość ciepła resztkowego w następnych cyklach. Zwiększenie ilości paliwa i zasypów może spowodować nieekonomiczną pracę i spadek sprawności urządzenia.

Moc cieplna wynikająca z akumulacji w masie jest przypisana dla odpowiedniej ilości i jakości paliwa (tabela). Właściwości akumulacyjne pieca objawiają się po spaleniu paliwa i wygaśnięciu ognia, jego średnia wartość temperatury na powierzchni spada do połowy w czasie 11,5 h, a do 25% w czasie 19 h.

W praktyce oznacza to że kolejne zasypy mogą być dozowane w zależności od stopnia wychłodzenia masy akumulacyjnej. Statyczne i powolne rozładowanie się pieca szamotowego powoduje dużą elastyczność i wygodę w użytkowaniu, nie zachodzi konieczność dokładania paliwa na czas i nie następuje nadmierne wychłodzenie pomieszczeń.
 

©TermoKaust.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Promocja UE