plenderu

Witamy na stronie systemu TermoKaust ®

...urządzenie budowane w tym systemie jest modularną zabudową pieca szamotowego, paleniskiem i  masą akumulacyjną w okładzinie kaflowej, łączącą w sobie wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Posiada Certyfikat Europejski i wzorowe wyniki emisji spalin, zgodnie z ekologicznymi warunkami eksploatacji. Spełnia wymagania normy europejskiej PN-EN 15250:2009 zgodny z DIN Plus oraz spełnia wymagania ustawy o redukcji emisji spalin BImSchV. Produkt polski, posiada patent RP.

TermoKaust® to modularny piec akumulacyjny, który łączy w sobie cechy wkładu kominkowego, paleniska szamotowego i masy buforowej. Masa akumulacyjna niezbędna jest w prawidłowym korzystaniu z paliw stałych, które zawsze powinny być spalane w znamionowych temperaturach dla pozyskania z nich maksymalnej ilości energii.

Budowa pieca to układ kilku komór współdziałających ze sobą,  połączonych kanałem spalinowym, który po jedno zwrotnej zmianie strumienia spalin rozdziela się na cztery kanały biegnące wzdłuż czterech narożników pieca.

Taki układ gwarantuje maksymalne wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej i równe nagrzewanie się masy co pokazują termogramy.

Wszystkie elementy urządzenia są projektowane i wykonane tylko dla jednej konfiguracji złożenia. Elementy składowe pieca są wykonane w sposób właściwy dla tej konstrukcji i nie jest możliwe wykonanie innego złożenia przy ich zastosowaniu. Zmienność formy objawia się w szacie zewnętrznej, którą można kształtować dowolnie obudową kaflową. Nowatorski sposób wykonania tej konstrukcji oparty jest na tradycyjnej szkole zduńskiej i ekologicznym podejściu do tworzenia urządzeń grzewczych. Całość konstrukcji montowana jest z 12 warstw opisanych i dokumentowanych w Instrukcji montażu pieca i filmie instruktażowym. Montaż jest niezwykle szybki i przypomina układanie klocków w których wykonano osadzenia i wpusty, które jednocześnie dystansują grubość spoiny.  Jako zaprawy producent zaleca zwykłą glinę z szamotem którą proponuje do pieca.

Materiały użyte do budowy pieca nie podlegają żadnym obawom użytkowania, to od lat materiały uznane jako ekologiczne, certyfikowany szamot A30t z polskiej fabryki, glina, szamot, żeliwo i stal.

To co wyróżnia piec Termokaust w działaniu to zaawansowany sposób doprowadzania powietrza w poszczególne fazy spalania.  Kanały powietrzne zostały tak opracowane aby powietrze podawane do spalania było ogrzewane już na swojej drodze dolotu. Zwiększa to efektywność pracy pieca co pokazują wyniki spalania i sprawność pieca. Dodatkowym atutem konstrukcji jest praca grawitacyjna do której nie podawana jest dodatkowo żadna energia.

Konstruktorzy założyli że urządzenie pracując  w znamionowych warunkach, osiąga maksymalną sprawność i efektywność w akumulacji energii cieplnej, potwierdziły to również otrzymane wyniki badań. Rozprowadzenie  powietrza jak i modułowość w konstrukcji stało się przedmiotem zastrzeżeń patentowych jako nowatorskie rozwiązanie dotychczas nie spotykane. Na uwagę zasługuje fakt że w trakcie pracy pieca, powietrze nie jest dozowane ręcznie lub automatycznie. Spalanie paliwa odbywa się w najlepszych warunkach czyli maksymalnej temperaturze. Zasysanie powietrza odbywa się zgodnie z prawami natury poprzez wyrównywanie układu ciśnień w poszczególnych komorach. Jedyną regulacją jest nastawienie przepustnicy w pozycję „zamknięty” po wypaleniu się paliwa w komorze, celem jest nie wychłodzenie masy akumulacyjnej.

Więcej informacji na temat zasady działania pieca w Instrukcji obsługi
 

©TermoKaust.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Promocja UE